Group Copy 2Created with Sketch. arrows/defaultCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch. chevron_whitechevronRectangle Copy 6Created with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch. Group 4Created with Sketch. Group 4Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch.

Online rendement begint bij onze afdeling

Business

De discipline Business vormt het stevige fundament voor een samenwerking tussen Bureau Strak en jou als opdrachtgever. Vanuit een strategische verdieping stellen we een digitale roadmap (groeiplan) op. We geven je inzicht in je eigen organisatie, stellen samen heldere doelen en bepalen vanuit product-markt-combinaties de juiste marktbenadering. Vanuit deze doelstellingen ontwikkelen we een strategie waarmee we zorg dragen voor een effectieve marktbenadering met als doel om online rendement te bewerkstelligen.

Expert in

Digital maturity scan

Met een digital maturity scan geven we aan wat jullie digitale volwassenheid is op dit moment. Dit helpt om een stappenplan op te stellen voor de toekomst. Uit onderzoeken van Google en de Boston Consulting Group blijkt dat een focus op het verbeteren van de digitale maturiteit de efficiëntie en effectiviteit van marketing verbetert. Sturen op concrete zaken vanuit een duidelijk innovatiedoel. Dit proces wordt aangevlogen vanuit de strategie, doelgroepen, automation, communicatie, data, innovatie, mens & organisatie en kanalen.

Expert in

Online marketing strategie

Het belang van een online marketing strategie kennen we allemaal wel: het is de stip aan de horizon die bepaalt hoe jij als bedrijf jouw producten en diensten gaat vermarkten door het inzetten van online marketing. Dit is belangrijk, want uiteindelijk is het bereiken van jouw klanten met de juiste boodschap op het juiste moment de zogenaamde ‘key to success’. Tijd voor een duidelijk plan met doelen, acties, roadmap en een team met rugnummers.

Expert in

Full funnel strategie

Binnen een Full Funnel Strategie definiëren we samen de concrete sales doelstellingen (omzet, afzet, cta, etc) en omschrijven we een duidelijk productstrategie. Dit zorgt voor een cocktail van ingrediënten wat zorgt voor duidelijk groeipad. De productstrategie en de groeidoelstelling zorgt ervoor dat wij de doelstellingen voor de gehele funnel kunnen uitrekenen. De hoofddoelstelling wordt doorvertaald naar de pijlers: acquisitie, conversie, retentie en order- of leadwaarde. Zo kunnen we berekenen op de Euro nauwkeurig hoeveel advertentiebudget jij nodig hebt voor de gestelde omzetdoelstellingen.

Expert in

Kanaal audits

Voor elk individueel kanaal kan Bureau Strak een audit uitvoeren om groeikansen inzichtelijk te maken. Vraagstukken die we vaak behandelen zijn ‘het verbeteren van de ROI”, “betere sturing krijgen op campagne niveau” tot aan “groei realiseren in conversies”. Wat het doel ook is, het begint altijd met de juiste en volledige inrichting van kanalen. Je kunt wel sturen op leads, maar als jouw kanalen niet goed zijn ingericht kun je nooit meten of je wel doet wat je moet doen. Daarom zet je ons in om jouw online marketing kanalen te auditen. Een soort second opinion op jouw kanalen.

Expert in

Online propositie definiëren

Een propositie is misschien wel het meest onderschatte onderdeel van succesvolle online marketing inzet. Een propositie is jouw belofte aan de doelgroep, waarmee je aangeeft wat de doelgroep van jouw product mag verwachten. Idealiter geeft een propositie aan waarom de doelgroep een voorkeur zou moeten hebben voor jouw product, dienst of merk en niet voor een concurrent. Daarnaast moet het de doelgroep aanspreken. Om een passende propositie te ontwikkelen is het dus zaak om te weten welke behoeften de doelgroep heeft en wat voor haar belangrijk is. Als het nog niet duidelijk was dan is het dat nu wel: een propositie ontwikkelen is niet eenvoudig.

Expert in

Account based marketing

Account Based Marketing (ABM) is een B2B marketingstrategie voor het uitvoeren van gerichte marketing en sales acties. Met ABM richt jij jouw online marketing specifiek op vooraf geselecteerde accounts. Het doel van Account Based Marketing is een specifiek bedrijf of specifieke doelgroep de aquireren. Online Marketing helpt jou om hyper lokaal te targetten om jouw sales doelstellingen te realiseren.

Uitgelichte case

Onze route naar online rendement

Bureau Strak is door Stella Fietsen benaderd om haar ambitieuze groeiplannen online te realiseren. We sturen op het realiseren van relevant verkeer en op het continu optimaliseren en analyse van de conversie flows. Wekelijks ondersteunen we Stella Fietsen op het gebied van SEA (Search Engine Advertising), Display en Video advertising (DV360) en data analyses.

klant-casus-stella-fietsen

WAAR ZIE JIJ KANSEN OF UITDAGINGEN?

DEEL ZE MET ONS

Ben je benieuwd naar jouw online groeikansen? Heb je een uitdagende doelstelling? Wij bedenken digitale routes waarmee we online groei realiseren. Samen gaan we in gesprek hoe we deze plannen kunnen realiseren.