Group Copy 2Created with Sketch. arrows/defaultCreated with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch. chevron_whitechevronRectangle Copy 6Created with Sketch. Combined ShapeCreated with Sketch. Group 4Created with Sketch. Group 4Created with Sketch. ShapeCreated with Sketch.

Content & Design

Brand Sprint

Een nieuw merk lanceren, de propositie van je bestaande merk herontwikkelen of alle gezichten dezelfde kant op krijgen van jouw groeiende organisatie? Wat de aanleiding ook is, een Brand Sprint helpt jou en jouw team om de volgende en juiste stappen te nemen en te groeien. Sommige experts zeggen dat bedrijven met een duidelijk merk en duidelijke en eerlijke propositie significant meer succes hebben dan concurrenten.

niets nieuws

verzameling van modellen

De Three Hour Brand Sprint zijn 6 oefeningen die je in 3 uur uitvoert met een aantal stakeholders van het bedrijf. Deze oefeningen zijn geen revolutionaire nieuwe inzichten, maar meer een verzameling van briljante theorieën en modellen van grote denkers. Het model is geïnspireerd op onder andere een speech van Steve Jobs (Apple), de TED talk van Simon Sinek over de wat grote leiders onderscheid (Golden Circles) en het boek Shoe Dog van de oprichter van Nike, Phil Knight. Stuk voor stuk zijn dit de grote denkers als het gaat om marketing en branding. Dat maakt de Three Hour Brand Sprint dan ook zo waardevol ondanks dat het dus een verzameling aan modellen is.

hoe het werkt

3 thema’s in 3 uur

De Three Hour Brand Sprint behandelt drie verschillende thema’s met per thema 2 verschillende oefeningen. Per oefening staat een vaste tijd voorgeschreven zodat je alle oefeningen altijd binnen 3 uur kunt afronden en jij na 3 uur een hele duidelijke propositie hebt.

Thema #1: motivatie

Het eerste thema gaat over de motivatie van jouw bedrijf. Daarbij beginnen we met een 10 year roadmap. Daarin gaan we bepalen waar je over 1 jaar, over 3 jaar, over 5 jaar en over 10 jaar wilt staan als bedrijf. Dit helpt je om de lange termijn doelstellingen helder te krijgen zodat jouw korte termijn doelstellingen ook logischer en concreter zijn. Na de 10 year roadmap gaan we verder met de Golden Circles waarin we definiëren wat jouw WHY, HOW en WHAT zijn. Wat is de reden van het bestaan van jouw bedrijf? Volgens de experts maakt het hebben van een Golden Circle het verschil tussen grote merken en middelmatige bedrijven.

Thema #2: hoe en wie?

In het tweede thema gaan we verder met jouw top 3 kernwaarden. Dat klinkt eenvoudig, maar een kernwaarde is niet iets wat je wilt zijn, maar wat je echt bent. Een waarde waar je onder geen enkele omstandigheid van af zult wijken. De echte ziel van het bedrijf en wat centraal staat in het werken voor en met jouw organisatie. Hier onderscheiden we sterke kwaliteiten van absolute kernwaarden. Wanneer de kernwaarden duidelijk zijn gaan we verder met de top 3 doelgroepen. Voor welke doelgroepen is jouw bedrijf het meest geschikt? Waar wil jij je op focussen? Een top 3 betekent niet dat je niet voor andere doelgroepen kunt werken of op andere doelgroepen gaat richten, maar dat is wel de focus doelgroep van jouw organisatie. Zo richt Disneyland Parijs zich op jonge kinderen, maar dat betekent niet dat er niemand anders welkom is. Een top 3 doelgroep helpt jou om een duidelijke prioriteit in communicatie, sales en marketing te krijgen.

Thema #3: vergelijking t.o.v. anderen

De op één na laatste stap is het bepalen van de persoonlijkheid van jouw organisatie. Ben je als organisatie innovatief of juist behoudend? En ben je informeel of juist formeel? De invulling van de sliders is afhankelijk van de organisatie waar de Brand Sprint voor is, maar de uitkomst geeft heel duidelijk weer hoe je wilt zijn en hoe je gezien wilt worden. Het geeft jouw organisatie een menselijk karakter. En dat helpt weer in de communicatie en marketing om een duidelijke tone-of-voice te vinden, maar ook om te bepalen wat de houding en de stijl van jouw merk is.

De laatste stap is het bepalen van het concurrentie speelveld op het snijvlak van expressief vs ingetogen en traditioneel vs innovatief. Waar zitten jouw grootste concurrenten en waar zit jij zelf met jouw organisatie? Deze vergelijking met andere bedrijven geeft een goed beeld van waar jij zit ten opzichte van de concurrentie zodat je weet waar de kansen liggen of waar juist het gat zit tussen ambitie en realiteit.

5 cruciale spelregels

Hoe pak je het aan?

Om een goede brand sprint te organiseren zijn er een aantal spelregels en best practises belangrijk om mee te nemen:

  1. Het is wenselijk dat de oprichter en/of CEO van het bedrijf een van de deelnemers is in de brand sprint. Daarnaast wil je eigenlijk het voltallige bestuur meenemen zodat de uitkomst in alle afdelingen landt. Ook wil je een of twee deelnemers die direct contact hebben met de klant zoals een klantenservice medewerker en iemand van de afdeling sales. De groep moet alleen niet te groot zijn. Een groep van 5 tot maximaal 10 medewerkers is ideaal.
  2. Belangrijk is het dat het project wordt aangevlogen vanuit de DNA van het bedrijf. Niet vanuit marketingperspectief. Vaak zijn marketeers geneigd om woorden en zinnen te gebruiken die klanten graag horen, maar wat niet helemaal waar is. Dat MOET je voorkomen. In de brand sprint moet je echt open en eerlijk zijn om de ziel en het DNA bloot te leggen.
  3. Tijdens de sessie is het goed om één doorslaggevende stem te hebben. Iemand die, bij gelijke stemming, de knoop doorhakt. Idealiter is dat de CEO en/of oprichter van het bedrijf.
  4. Tijdens de sessie is het goed om een ‘moderator’ te hebben die de sessie leidt die niet werkzaam is binnen jouw bedrijf. Ook wil je een kritische notulist er bij hebben die af en toe een kritische vraag stelt en de uitkomsten notuleert. Ook deze moet van buiten de organisatie zijn. Zo kan de moderator de sessie leiden en tijd bewaken en continu objectief zijn. Door de onafhankelijke notulist wordt alles dat relevant is genotuleerd en forceert de notulist, wanneer dit nodig is, een goede uitkomst.
  5. De brand sprint wil je het liefst in een neutrale of inspirerende omgeving hebben waar geen afleiding is. Telefoons, laptops, tablets en dergelijke zijn dan ook drie uur lang even verboden. Immers, je moet drie uur lang met elkaar intensief aan de slag. Dat kost al heel wat energie, waarbij iedere afleiding onnodig energie kost, maar ook ten koste gaat van de krappe tijd. Dus drie uur volle focus met af en toe ruimte voor een paar minuten pauze.

samen een brand sprint organiseren?

wij helpen jou!

Wil jij aan de slag met de Brand Sprint om de toekomst van jouw (online) inspanningen te bepalen? Bureau Strak is specialist in het organiseren en uitvoeren van de Brand Sprint. Wij helpen je graag met jouw ambities en uitdagingen. Samen gaan we in gesprek hoe we deze plannen kunnen realiseren.