Wat wij doen

Expertises

Online rendement is het doel van iedere samenwerking! We pakken ieder vraagstuk op met een projectteam. Binnen het projectteam zijn er experts actief vanuit de onderstaande disciplines!

Business

Business

Vanuit ons team Business definiëren we een strategie die het fundament vormt voor een effectieve marktbenadering, met als doel om online rendement te maximaliseren. We stellen heldere doelen op en we zorgen voor een praktisch plan van aanpak voor een team met rugnummers.

Data

Data

De ontwikkeling dat third party cookies wegvallen en de privacy van de klant hoog in het vaandel staat, heeft direct invloed op jouw strategie en operatie. Het werken aan een data strategie is daarom cruciaal om structurele groei te realiseren. Onderzoek wijst uit dat organisaties die first-party data inzetten voor marketing een 1,5 tot 3 keer hogere opbrengst realiseren. Zet de data van de techreuzen opzij en ga je focussen op het verzamelen, optimaliseren en inzetten van eigen data.

Performance

Performance

De experts uit het team Performance zorgen voor de inrichting van de juiste kanalen, zodat jouw klant op het juiste moment wordt bereikt. Binnen deze discipline zetten we de kanalen SEA, SEO, CRO, Display Advertising succesvol in en zorgen we ervoor dat de Meetbaarheid goed is ingericht. Alleen dan kunnen we doormeten wat de resultaten zijn van de inzet van campagnes en kunnen we tijdig bijsturen.

Creative

Creative

Binnen ons team Creative ontwikkelen we steengoede content voor alle touchpoints binnen de klantreis. We schrijven pakkende teksten, ontwikkelen passende visuals en zorgen er hiermee voor dat jouw klant zich aangesproken en begrepen voelt.