arrowchevron Artboard full half image_text Afbeelding + tekst image Afbeelding minusnotification-closeGroup plussearch-glass third
call

Strategie

Een digitale strategie is de route naar de stip aan de horizon, die bepaalt hoe jouw organisatie producten en diensten digitaal gaat vermarkten met slimme businessmodellen. Dit is cruciaal, want uiteindelijk is het bereiken van jouw klanten met de juiste boodschap op het juiste moment de sleutel tot succes.

Business strategie bepaalt jouw performance strategie

De businessstrategie vormt de basis voor jouw prestatiedoelen. Samen met jou vertalen we jouw zakelijke doelstellingen naar concrete digitale doelstellingen. Elk marketingkanaal krijgt zijn eigen doelen en KPI’s, allemaal gebaseerd op het realiseren van jullie ambities. Dit geeft richting aan het marketingteam en zorgt voor een helder vizier!

Binnen de online marketingstrategie houden we daarom rekening met wie jouw bedrijf is, wat je wil uitstralen, jouw positie ten opzichte van concurrenten, jouw doelgroepen, hoe je deze het beste kunt bereiken, en welke middelen je hiervoor moet inzetten. Dit leidt tot een duidelijk plan van aanpak, zodat je weet wat je moet doen en wanneer het succesvol is. Vanuit een strategische verdieping stellen we jullie digitale roadmap op. Het is tijd voor een duidelijk plan met doelen, acties, een roadmap en een team met specifieke verantwoordelijkheden!

Data en emotie

Uitgangspunt in strategievorming

Wij realiseren online rendement door hart en hersenen te combineren. Krachtige strategieën ontstaan door data en emotie samen te brengen.

Mensen handelen op basis van emoties. Wetenschappelijk is bewezen dat 95% van de beslissingen die mensen nemen, onbewust worden genomen. Om doelgroepen (lees: mensen) aan jouw organisatie/merk te binden, is het essentieel om hun gedrag goed te begrijpen. Wat wil iemand bereiken? Hoe wil iemand zich voelen? Hoe wil iemand gezien worden? Wie wil hij of zij zijn? Wat zijn de motivaties van iemand? Het draait niet om het beschrijven van feitelijke Unique Selling Points (USP’s), maar om mensen te motiveren bepaald gedrag te vertonen. Het begrip van het gedrag van jullie doelgroep zorgt ervoor dat je mensen kunt binden en conversies kunt stimuleren.

Data is jouw grootste asset om groei te realiseren.

Het werken met een datastrategie is cruciaal voor structurele groei. Om concurrentievoordeel te behalen, moet je als organisatie in staat zijn om grote hoeveelheden data te verzamelen, analyseren, visualiseren en erop te reageren. De rol van data in online marketing is het ontdekken van strategische en praktische verbanden en patronen om groeimogelijkheden te identificeren. Om voortdurend meer rendement uit data te halen, is het belangrijk om te groeien in data-maturiteit.

Single Points of Truth

Strategische deepdives

Om groei te realiseren in leads, winst of omzet en concurrentievoordeel te behalen, is geen enkele strategie hetzelfde. Op basis van jouw vraagstuk onderzoeken we welke kloof (‘gap’) er moet worden overbrugd. In strategische deepdives analyseren we de huidige situatie en adviseren we over de gewenste situatie om jouw groeidoelen te bereiken. We doen dit op de volgende gebieden:

 • Doelstellingen & KPI’s
 • Data en inzichten
 • Product-marktcombinatie
 • Digitale klantreizen
 • Digitale volwassenheid
 • Het digitale marketinglandschap
 • Bedrijfseffect

Op basis van de deepdives presenteren we de ‘bold steps’ die jouw organisatie moet zetten om de doelen te bereiken. Doelen worden werkelijkheid. ‘Bold steps’ zijn specifieke thema’s die op elkaar volgen om de doelen te realiseren. Daag je ons uit?

Strategische Methodologieën

Customer Journey

 

Met de customer journey brengen we alle interactiemomenten tussen jouw klanten en jouw organisatie in kaart. Dit omvat momenten, aankoopmotieven, aankoopdrempels, wensen en informatiebehoeften. Het doel is om de meest ideale flow te creëren die voor jullie organisatie het meeste rendement oplevert, terwijl het volledig inspeelt op de behoeften van de eindgebruiker. De eindgebruiker krijgt een prettige en naadloze klantervaring.

We gebruiken het Customer Journey Model als basis om de totale ervaring en klantreis van de doelgroepen in kaart te brengen bij het afnemen van een product of dienst. We onderzoeken hoe de ideale klantreis eruitziet, welke beslissende momenten er zijn en waar we eventuele obstakels kunnen wegnemen. We richten ons op het begrijpen van de behoeften en problemen die een rol spelen tijdens de klantreis. Vervolgens bepalen we hoe we aankoopobstakels kunnen wegnemen en aankoopwensen kunnen versterken. We ontwikkelen ook de juiste communicatie voor elke aankoopfase om aan de behoeften van de klant te voldoen. Zo bereiken we de juiste personen op het juiste moment, met de juiste boodschap.

Digitale Volwassenheid (Maturity Scan)

Met een digital maturity scan beoordelen we jullie huidige digitale volwassenheid. Dit helpt om een plan voor de toekomst op te stellen. Onderzoeken van Google en de Boston Consulting Group tonen aan dat het focussen op de verbetering van digitale volwassenheid de efficiëntie en effectiviteit van marketing verbetert. We sturen op concrete doelen vanuit een helder innovatieperspectief. Dit proces wordt benaderd vanuit marketing, technologie, processen en (interne) kennis.

De digital maturity scan onderzoekt 8 competenties om een volledig beeld te krijgen van de digitale volwassenheid. Het hebben van een duidelijke doelgroep betekent namelijk niet automatisch dat jullie marketinglandschap klaar is om de gestelde doelen te bereiken. De uitkomst van de maturity scan is een routekaart om jullie digitale landschap te verbeteren, zodat processen en systemen nooit een obstakel vormen voor het commerciële succes van jullie bedrijf.

Digital Maturity scan

In een maturity scan onderzoeken we de volgende competenties:

 

 • Strategie: Wat zijn jullie ambities? Zijn er duidelijke doelen en KPI’s? Wat is jullie visie voor de toekomst? Hoe verhouden jullie je tot de concurrentie?
 • Data: Hoe wordt data verzameld en opgeslagen? Welke tools gebruiken jullie hiervoor? Voldoen jullie aan de privacyregels? Wat is de kwaliteit van de data? En hoe goed kunnen jullie data-gedreven beslissingen nemen?
 • Doelgroepen: Hoe identificeren jullie doelgroepen op basis van behoeften, gedrag, voorkeuren en demografische gegevens?
 • Automatisering: Waar kan automatisering worden toegepast om online rendement te verhogen of segmentatie toe te passen? In welke mate is automatisering geïmplementeerd en waar zijn er lacunes?
 • Communicatie: Is er een boodschap voor elke fase? Hoe worden de boodschappen ondersteund met visuals? Is er al sprake van personalisatie?
 • Innovatie: Welke nieuwe ontwikkelingen gebruiken jullie en hoe vooruitstrevend is jullie organisatie? Hoe bereid zijn jullie om nieuwe marketingmethoden, technologieën en ideeën te omarmen?
 • Mens & Organisatie: Is er voldoende interne kennis en expertise?
 • Kanalen: Welke kanalen gebruiken jullie? Hoe goed zijn jullie op de hoogte van de mogelijkheden van deze kanalen?

Full Funnel Strategie

Wij vertalen jullie bedrijfsdoelstellingen naar concrete online marketingdoelstellingen, gebaseerd op de vier belangrijkste drivers van de funnel: acquisitie, conversie, retentie en order- of leadwaarde. Hierdoor kunnen we het benodigde advertentiebudget nauwkeurig berekenen en relevante activiteiten definiëren om jullie omzetdoelen te behalen.

De funnel kent de volgende fasen:

 1. Acquisitie: Gericht op het genereren van relevant verkeer via zoekmachinemarketing, display-advertenties en social media-advertenties.
 2. Conversie: Optimaliseren van de conversieratio door gebruik te maken van data en inzichten voor conversie-optimalisatie.
 3. Retentie: Het behouden van klanten en/of prospects door hoge loyaliteit te creëren of door het stimuleren van frequente aankopen.
 4. Orderwaarde: Focus op het verhogen van de lead- of orderwaarde met slimme hulpmiddelen.

 

Onze full funnel aanpak omvat het aantrekken van relevant verkeer en het efficiënt inzetten van het online businessmodel. Voor elke driver stellen we duidelijke KPI’s op en definiëren we de benodigde activiteiten.

Het stappenplan voor de full funnel is als volgt:

 1. Definieer online doelstellingen op basis van zakelijke doelen.
 2. Bepaal wat een online conversie inhoudt, inclusief zogenaamde “soft conversions” zoals het downloaden van whitepapers en inschrijvingen voor nieuwsbrieven.
 3. Identificeer waar de funnel begint en eindigt.
 4. Bepaal de gewenste KPI’s voor elke stap.
 5. Maak de KPI’s meetbaar per fase voor gerichte sturing.
 6. Stel een dashboard op voor de presentatie van doelen en resultaten per fase.
 7. Richt de benodigde kanalen in voor elke driver en optimaliseer ze. De samenwerking tussen online marketingmiddelen begint nu!
Jouw contactpersoon

Daag ons uit

Heb je een geweldig idee, maar loop je vast bij de uitvoering? Ben je benieuwd naar jouw online groeikansen? Heb je ambitieuze doelen? Wij bedenken digitale strategieën om online groei te realiseren.